I ljuset spricker trollen ?>

I ljuset spricker trollen

För att bättre förstå bakgrunden till detta inlägg, läs inre läkeprocess och att utse en allierad.

Märkligt nog finns många gånger ett stort motstånd mot att berätta hela sanningen om något som sårat eller skadat oss. Tuffa och starka individer kan när det kommer till emotionella skador bli alldeles förlamade av rädsla, skam, sorg eller vrede. Resultatet blir många gånger att personen det gäller väljer att avslöja endast delar av sin berättelse, viktiga detaljer utlämnas och andra delar av berättelsen modifieras för att det hela ska se fräschare ut. Som jag skrev i att utse en allierad är det viktigt att först och främst innan du vädrar det hela hitta en bundsförvant som inger dig känslan av total trygghet. Har du inte hittat en sådan behöver du fortsätta leta tills du hittar en. En inre läkeprocess är inte möjlig förrän alla troll, även de mest otäcka, kommer fram i ljuset. Även om det också skulle innebära att du behöver avslöja mindre smickrande sidor av dig själv. Mörka hemligheter sprider sig som ett gift i kroppen, tar av din livsenergi och gör dig sjuk. Enda sättet att bli fri från deras grepp är att lyfta fram dem i ljuset där de spricker. Så länge du går och bär på mörka hemligheter som likt vampyrer tappar dig på livsenergi är det inte möjligt för dig att nå din fulla potential och blomma ut. Det är samtidigt ett livstidsprojekt, och du kommer inse att det hela är ihopsatt som en lök där du behöver skala bort lager efter lager. Gör du din läxa ordentligt kommer du efterhand uppleva att det blir allt mindre omfattande svårigheter att ta itu med. Och med tiden kommer du att med öppna armar välkomna känslan av att något tynger eller håller dig tillbaka då du vet att så snart du bearbetat det hela så väntar din belöning – ett mer harmoniskt och glädjefullt inre liv än någonsin. För den som hyser misstankar om att som liten ha blivit utsatt för sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk misshandel är det av största vikt att få professionell hjälp. Kom ihåg, ingen rök utan eld.

Hos den som ännu inte förmått vara fullständigt ärlig mot sig själv är det inte ovanligt att hitta en mängd kryphål under sanningen. ”Det är klart att farsan älskade oss och alltid ville vårt bästa, komma med hånfulla kommentarer var bara hans sätt att visa det.” Eller kanske:”Morfar var definitivt ingen alkoholist, han gillade bara att dricka alkohol och var till sättet lite speciell.” Den som vill läka sina emotionella skador kommer inte undan att lyfta på filten, vädra obehagliga sanningar som förskönats, och ställa fram allt i ljuset. Detta medför samtidigt att du behöver axla ansvaret för dina egna försyndelser vad det än kan handla om. Du behöver vara ärlig vad gäller de känslor som de svåra upplevelserna orsakat dig. De brukar komma fram lite pö om pö. En depression kan dölja en häftig ilska som du kanske inte törs kännas vid. Den första uppblossande vreden över att ha blivit illa behandlad kan dölja en djup sorg och skuldkänslor över det inträffade. Ett effektivt sätt att få bort några lager och ta reda på vad du känner innerst inne är att skriva ner det du känner på papper. Igen och igen och igen. Och för att du inte ska censurera dig, bestäm redan innan att du när du skrivit färdigt eldar upp pappret alternativt river sönder och kastar det, så att ingen kan läsa det du skrivit. Obs! Vänta med övningen tills du hittat en bundsförvant som du känner dig fullständigt trygg med och som du kan anförtro dig åt.

4 thoughts on “I ljuset spricker trollen

  1. Hallo

    Das Ganze liest sich wie ein Lobgesang auf as heilige Sakrament der Versöhnung (Beichte). Der Verbündete ist der Beichtvater. Erst vollständige Offenheit im Bekenntnis der eigenen Sünden begründet die Lossprechung (Absolution), und die Seele geht befreit aus dem Prozess hervor. Du als Katholikin solltest das alles wissen. Das Beispiel mit der Zwiebel stammt aus Henrik Ibsens Drama ”Peer Gynt”.

    1. Hej! För fullständig förståelse behöver en ibland få upptäcka och arbeta in saker på sitt eget vis. Att ha fått lösningsmetoden ”serverad” kanske ger toppresultat på ett matteprov, men den egna förståelsen blir inte speciellt djup. Jag hade verkligen inte Peer Gynt i huvudet, men det är alltid häftigt när saker går igen. 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *