Inre läkeprocess – en snabbguide ?>

Inre läkeprocess – en snabbguide

Tänk dig att du helt oprovocerat blir överfallen av en knivbeväpnad galning. Galningen vållar dig allvarliga skador, och efter attacken exponeras ditt innanmäte för världen. I samma veva  hoppar din coach i personlig utveckling fram från ingenstans och föreslår att ni genast sätter igång att ägna er åt diverse utvecklande och kreativa aktiviteter. I ett sådant läge kommer du troligen inte vilja prioritera din coachs förslag. Förmodligen är du bra mycket mera angelägen om att en läkare tar itu med dina skador. Inte för att du tycker det är roligare att åka till doktorn, utan för att du vet att innan dina skador tagits omhand så går det inte att ägna sig åt någon som helst kreativ eller målfokuserande verksamhet.

Den som påbörjar ett aktivt arbete med sin personliga utveckling förväntar sig många gånger att när kontakt upprättats med ens inre själv, då ska en talang och passion uppdagas, vilken leder en raka vägen till sjunde himlen vad gäller lycka och framgång. Givetvis kan det bli så, men det är bra mycket vanligare att en i första hand hamnar öga mot öga med obearbetade trauman och djupgående destruktiva beteendemönster. Och då kan du själv räkna ut hur framgångsrika ens projekt i självförverkligande blir om en inte först och främst fokusera på den själsliga läkarvården.

Alla bär vi med oss mer eller mindre omfattande emotionella skador, det hör livet till. Och för den som haft förmånen att växa upp i, och lever i en emotionellt trygg miljö påbörjas läkeprocessen så snart skadan inträffat. För oss andra tar det längre tid innan vår läkeprocess kan komma igång. Vi blev skadade i en miljö där det inte fanns något tryggt utrymme för oss att  återhämta oss i, och inte heller fanns det någon medmänniska som var kapabel att ge oss första hjälpen. Så vi sydde själva ihop såret, gömde skadan inom oss och stretade på genom livet med mer eller mindre påtagliga komplikationer. Med dålig hjälp från vår emotionella GPS-navigator som på grund av skadan slutat fungera adekvat. En trasig GPS-navigator kan göra en minst sagt vilsen, att en inte hittar till sina inre önskningar samt att en missar möjligheter som skulle passat en perfekt. Och går det riktigt illa kan det innebära att en kapitulerar totalt, med följden att en låter den emotionella skadan gå ut över andra genom exempelvis bitterhet, missbruk eller antisocialt beteende.

För den som vill läka sina inre skador och på så sätt frigöra energi är vägen till läkning relativt enkel att förstå. Obs! Stegen i läkeprocessen är förvisso okomplicerade att förstå, men samtidigt kan själva processen upplevas som skrämmande och göra vansinnigt ont under tiden den pågår. Följande steg hör till läkeprocessen:

  1. Identifiera skadan. Du behöver noga undersöka vad som finns i minnets gömmor samt studera dina trauman under lupp.
  2. Rengör såret. För att det ska vara möjligt behöver du hitta minst en allierad, en medkännande och empatisk människa som du tryggt och utan omskrivningar kan berätta för vad du varit med om. Syftet är att personen ska hjälpa dig att känna dig förstådd, bekräftad och accepterad med din skada. Var noggrann i ditt val av allierad så du inte riskerar att tappa energi eller förvärra skadan. Du ska absolut inte välja den person som åsamkat dig skadan som allierad! En rekommendation är att du istället vänder dig till en psykoterapeut. När du bearbetat dina svåraste trauman och gått igenom läkeprocessen tillräckligt många gånger kommer du sakta men säkert att bli allt mer stabil i din förmåga att själv läka dina egna emotionella skador utan hjälp av andra. Men för att komma dit behöver du till en början tillsammans med din allierade beskriva vad som verkligen hände, beskriva dina känslor då du fick skadan, samt vara närvarande i de känslor som skadan väcker hos dig idag. Torra redogörelser som skulle platsa i ett protokoll gills inte.
  3. Sy ihop såret. Detta steg inträffar när din allierade ger dig ett medkännande gensvar och du har förmåga att ta emot personens empati. Bekräftelsen på att du lyckats med detta steg är att du kan se på dig själv och det som inträffat med samma empati som din allierade.
  4. Vila. När såret är rengjort och igensytt behöver du låta det hela vila. Tiden, vilken gör obehandlade skador värre, läker rengjorda och behandlade skador förvånansvärt fort.

Det är möjligt att du behöver upprepa proceduren några gånger, allt beroende på hur ofta du blivit skadad, samt hur djup och omfattande skadan är. Undvik att berätta om skadan för alla. Dels är inte alla människor i världen lämpliga bundsförvanter. Dels har din läkningsprocess redan påbörjats när du berättat din historia och blivit hörd ett par gånger. När intensiteten sedan avtar är det dags att lämna det hela bakom sig.

2 thoughts on “Inre läkeprocess – en snabbguide

  1. Tack för att du delar dina otroligt kloka och viktiga insikter kring inre läkning! Fantastiskt väl nedskrivna dessutom! Vill lägga allt på minnet och dela vidare!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *