Vägen genom skärselden ?>

Vägen genom skärselden

I inre läkeprocess, att utse en allierad samt i ljuset spricker trollen kan du läsa om mina tankar kring hur du läker emotionella skador.

När vi utsätts för emotionella skador ser vägen till acceptans i teorin och grovt förenklat ut ungefär såhär: förnekelse – ilska – sorg – acceptans. I verkliga livet är vägen till acceptans snarare en fram- och bakåtgående berg- och dalbana. Förnekelse, ilska, sorg, pulserande ilska, förnekelse, bottenlös sorg, förnekelse, ilska, mer sorg, och så fortsätter det. Och när du i mötet med din allierade vågar vara fullständigt uppriktig och berätta om det du går och bär på, då kommer du att märka hur känslorna bubblar och hur du kastas fram och tillbaka mellan de olika stegen.

För den som befinner sig i en miljö vars yttre förhållanden inte tillåter att en läkeprocess inleds blir ofta förnekelsestadiet långvarigt. Vissa är rädda att den ilska, skam och sorg som läcker ut om de vågar glänta på dörren skulle bli plågsam och svår att hantera. Så de stänger dörren och kommer aldrig längre än så. Men priset för att hålla dörren stängd är högt, och även små skador tar energi i anspråk när de inte integreras i livsberättelsen som ett minne av en övergående erfarenhet.

Den som efter lång tid för första gången tillåter sig att känna ilska och sorg över ett trauma kan uppleva den känslomässiga reaktionen lika kraftfullt som om det som ägt rum inträffade helt nyligen. Den våldsamma ilskan och bottenlösa sorgen kan näst intill kväva en. Och för den som bestämt sig för att ta sig igenom skärselden finns det bara en väg ut, och det är rätt igenom. Det är av yttersta vikt att ge utlopp åt sina känslor genom att skriva, prata med sin allierade, springa, gråta, lyfta skrot eller vilket fysiskt uttryck känslorna nu vill ta.

När du börjat berätta om dina emotionella skador för någon som kan bemöta dig och det du säger med förståelse och medkänsla kommer du uppleva stunder av lycka och inre lugn. Och så småningom kommer du börja utveckla en allt stabilare förmåga att ge dig själv förståelse och medkänsla utan stöd utifrån. En dag kanske du känner att du från djupet av ditt hjärta förlåtit dem som gjorde dig illa. Obs! Den som försöker förlåta utan att först ha behandlat sina egna emotionella skador sopar bara problemen under mattan. Det ser kanske mer städat ut, men skräpet finns fortfarande kvar i rummet. Och det är först när ilskan och sorgen mattats av som utrymme lämnas för dig att få en mer harmonisk kontakt med ditt inre. Intensiteten i de nyvunna resurserna skiljer sig givetvis åt mellan olika individer, och beroende på hur livet ser ut i övrigt. Men så länge du behandlar dig själv med omsorg och värme, och så länge du förblir emotionellt öppen och uppriktig kommer du alltid kunna plocka fram din inre kraft i en eller annan form.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *